Info proiect

Info proiect

Proiectul cu titlul: „CALIFICAREA ANGAJATILOR – PREMIZA A DEZVOLTARII CARIEREI” ID POSDRU 164/2.3/S/141815 este implementat de catre EURODEZVOLTARE SRL (furnizor autorizat de formare profesionala), in calitate de solicitant, in parteneriat cu UNIUNEA JUDETEANA A SINDICATELOR SANITAS BACAU, SINDICATUL JUDETEAN SANITAS GALATI, SINDICATUL JUDETEAN SANITAS PRAHOVA si UNIONSERVICES SRL, in regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Muntenia si Nord-Est.
GRUPUL TINTA al proiectului este format din 2444 angajati.
In cadrul proiectului au fost organizate cursuri gratuite de formare profesionala pentru urmatoarele ocupatii: Bucatar, Camerista, Cofetar – Patiser, Ospatar, Tehnician in hotelarie, Administrator pensiune turistica, Agent de curatenie, Baby sitter, Ingrijitoare batrani, Ingrijitoare copii, Ingrijitoare bolnavi, Infirmiera, Tehnician masor.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.3. “Acces si participare la formarea profesionala continua” si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii a 2444 persoane angajate pe piata muncii din care 61% cu nivel scazut de calificare, necalificate sau cu calificari redundante, din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.

 Parteneri 6